İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları – III

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Girişimler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nin, Schellenberg Wittmer Ltd. ile ortak yürüttüğü İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları serisinin üçüncüsü 4 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek olup bu senenin konusu “Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Girişimler” olarak belirlenmiştir.

Tüzel kişiliği olmayan ortak girişimler büyük ölçekli uluslararası inşaat projelerinin en sık rastlanan unsurlarındandır. Taraflar böyle bir sözleşmesel ilişkiye girmeyi çok çeşitli sebeplerle tercih edebilir. Örneğin teknik veya ekonomik nedenlerle tek başına yürütülemeyecek bir proje için güç birliği sağlamak veya teknik hususlar ve proje yönetimi konularındaki becerileri birleştirmek ya da uluslararası yükleniciler açısından, yerel bir yüklenicinin sahip olabileceği özel bilgilerden yararlanmak bu tercih sebeplerinden bazılarıdır. Öte yandan kimi zaman projenin yürütüleceği ülkenin mevzuatı yerel şirketlerle bir arada çalışmayı mecbur kıldığından, tarafların bu hususta bir tercih hakkı da olmayabilir.

Ortak girişimlere ihtiyaç duyulmasının nedeni her ne olursa olsun, bu ihtiyaç pek çok çetrefil hukuki ve pratik sorunu beraberinde getirmektedir. Bu seneki konferansımızda da tarafların bazen üzerinde yeterli ölçüde durmayı ihmal edebilecekleri bu hususlara odaklanılacaktır.

Konferans çerçevesinde ilk olarak ele alınacak konu, genel olarak tarafları uluslararası inşaat projelerinde ortak girişimlere başvurmaya yönlendiren sebeplerdir. Bu girişi takiben daha özel konulara geçilecek ve öncelikle sürecin en başında yer alan, ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır. Ardından ortak girişim sözleşmeleri ve rekabet hukuku ilişkisi ile ortak girişim sözleşmelerinde finansman konuları incelenecektir. Bu konuların her biri uygulama odaklı bir felsefe çerçevesinde sektörün ve hukukçuların bakış açılarından değerlendirilecektir. Son oturumda ise gerek tüzel kişiliği olmayan ortak girişimler ile üçüncü kişiler gerekse bu girişimleri oluşturan taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin sorulara cevap aranacaktır.

Ayrıntılı bilgi için ekli konferans programına başvurabilirsiniz.

Tarih: 4 Mayıs 2018
Saat: 09.30-18.00
Yer: Intercontinental Otel
Organizasyon Komitesi: Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi);
Elliott Geisinger (Schellenberg Wittmer (Cenevre), Swiss Arbitration Association Başkanı)

 

 

Konuşmacılar

Ziya Akıncı

Galatasaray Üniversitesi, ISTAC

Yeşim M. Atamer

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Berna Avdan

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Joe Clinton

Allen & Overy, İstanbul

Elliott Geisinger

Schellenberg Wittmer, Cenevre

Gönenç Gürkaynak

ELİG Avukatlık Ortaklığı

Yves Jeanrenaud

Schellenberg Wittmer, Cenevre

Melanie van Leeuwen

Derains & Gharavi Avukatlık Ortaklığı,
Paris

Luis Silva Morais

Lizbon Üniversitesi

Kerem Cem Sanlı

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İbrahim Seyfittinoğlu

Zafer İnşaat A.Ş.

Patrick Thieffry

Ecole de droit de la Sorbonne, Paris