Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Yeşim M. Atamer, Ece Baş Süzel and Elliott Geisinger (Eds), Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları , İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları Serisi – I, XII Levha Yayınları, 2016, XXVIII + 236 s.

Sunuş

21 Şubat 2015 tarihinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Schellenberg Wittmer Ltd “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları - Türk Şirketleri İçin Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı bir konferans düzenlemiştir. Bu konferansın amacı, inşaat sektöründeki profesyonelleri, uluslararası inşaat projelerinde uzmanlaşmış avukatları ve akademisyenleri, yüklenicilerin ve iş sahiplerinin uygulamada karşılaştıkları sorunların tartışılması ve bunlara çözüm üretilmesi için bir araya getirmekti. Konferans beklediğimizden daha başarılı oldu ve birçok kişiden bu konferansları devam ettirmemiz yönünde güzel dönüşler aldık. Organizatörler olarak bütün bu motivasyon verici yorumlar için teşekkür ederiz. Nitekim, 21 Şubat 2015, uzun ve verimli olacağını umduğumuz bir işbirliği içinde hem İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları serisinin hem de bu kitabın ilkini oluşturduğu bir kitap serisinin başlangıcı olmuş oldu (www.insaat-hukuku.bilgi.edu.tr).

Şubat 2015 konferansı, uluslararası düzlemde inşaat şirketleri arasında önemli yer edinmiş Türk yüklenicilerini özel olarak ilgilendirmektedir. Büyük ölçekli ve uluslararası inşaat projeleri, nitelikleri itibariyle, diğer ticari sözleşmelerden farklı özellikler taşıyan, uluslararası uygulaması olan metinlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda, inşaat sektörünün en iyi uygulamalarını yansıtan standart sözleşmeler gelişmiştir. İnşaat projelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde yine inşaat sektörüne özgü özel yöntemlerden faydalanmaktadır. Bu farklılıkların bilincinde olarak sorunlara yaklaşmak önem taşımaktadır.

Okuyucunun elinde tuttuğu bu kitap, konuşmacılar tarafından, inşaat hukukundaki gelişmelerin uygulamaya etkilerini yansıtan, seçilmiş konularda yazılan makalelerin bir derlemesidir. Kitapta öncelikle, sektöre hakim profesyoneller, uyuşmazlıkların henüz sözleşme aşamasında önlenmesi veya bir adım sonra şantiyede ortaya çıkacak uyuşmazlıkların yönetimi ve yüklenici-alt yüklenici ilişkisine özgü hususlara değinmişlerdir. Ardından, inşaat hukuku alanında çalışan avukatların, milletlerarası tahkimde bilirkişilerin konumuna ilişkin görüşlerine, FIDIC sözleşmeleri çerçevesinde uyuşmazlık çözümüne ilişkin özel meselelere ve en nihayetinde Türk inşaat hukuku ışığında FIDIC sözleşmelerinin değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Sonraki üç tebliğde ise uluslararası uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin meseleler, bu alanda çalışan avukatlar ve hesap uzmanları tarafından ele alınmıştır. Özellikle FIDIC sözleşmeleri çerçevesinde yüklenici ve iş sahibinin taleplerine ilişkin usuller ve gizli tehlikeler; inşaat uyuşmazlıklarında zarar miktarının belirlenmesine ilişkin zorluklar değerlendirilmiştir. Kitap, tahkim ve uyuşmazlık teftiş kurullarının, uluslararası inşaat uyuşmazlıklarının etkin çözümündeki rolü üzerine düşüncelere yer verilerek sonlandırılmıştır.

Okuyucu, ele alınan tüm konuların, somut ve uygulamaya dönük bir bakış açısı ile ele alındığını görecektir. Kitapta yer alan tüm katkılar, bu konferansın ruhunu ve belki de başarısının temel taşını yansıtmaktadır: İnşaat hukuku uygulamacılarının makalelerinden oluşan bu kitap, hem uygulamacılara hem de ampirik veri edinmek isteyen akademisyenlere yöneliktir.

Bu sunuş yazısını, I. İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansı’nı başarıya dönüştüren ve özverili çalışmaları ile bu yayını mümkün kılan kişilere minnettarlığımızı belirterek sonlandırmak isteriz. Öncelikle, tebliğleri yayınlanmış olan konuşmacılara bütün katkıları için teşekkür ederiz. Diğer yandan İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne ve aynı Fakülte’nin Dünya Ticaret Hukuku Kürsüsü’ne maddi destekleri için teşekkür borçluyuz. Konferansın düzenlenmesi ve kitabın basımında yardımlarını esirgemeyen Araştırma Görevlileri Yasemin Kabaklıoğlu, Gözde Kasap, Gökçe Kurtulan ile Av. Fulya Görer ve Av. Stephen Holder’a müteşekkiriz. Her zamanki gibi, XII Levha Yayıncılık ve sevgili dost Erol Öz her talebimizi karşılayarak kitabı en kısa sürede yayına

Yeşim M. Atamer | Ece Baş Süzel | Elliott Geisinger
İstanbul | Cenevre, Şubat 2016