Sertifika Programı

Sertifika Programı Banner

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Schellenberg Wittmer. inşaat sektörü uzmanları, avukatlar ve tabii ki öğrenciler için her yıl bir sertifika programı düzenlemektedir. Program, pratik ve hukuki önemi büyük uluslararası inşaat projeleri ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü konularında, genellikle 24 saat dersin 6 gün içinde yoğunlaştırılmış olarak verilmesi suretiyle yürütülmektedir.

Sertifika programımızın konusunu “FIDIC Standart Sözleşmeleri Sertifika Programı – Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü” oluşturmaktadır. Büyük ölçekli uluslararası inşaat projeleri, diğer ticari sözleşmelerden farklı bir takım özellikler taşıyan uluslararası sözleşmelerin kurulmasını gerektirmektedir. Bu alanda FIDIC gibi yaygın kullanılan standart sözleşmeler inşaat endüstrisinde gelişmiş olan iyi uygulama örneklerini yansıtmakta ve bu açıdan özel bir önem taşımaktadır. Diğer yandan inşaat endüstrisi, inşaat projelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde özel yöntemleri tercih etmekte ve burada da bir uzmanlaşmaya gidilmektedir.

6 günlük ders programı, üç ana başlık altında incelenmektedir. Programın ilk bölümünde, uluslararası inşaat sözleşmelerinin temelleri ele alınacaktır. Bu amaçla, bir uluslararası inşaat projesinde yer alan kişi ve kurumlar ile tipik bir inşaat projesi süreci üzerinde durulacak; ayrıca derste, kısaca bir inşaat sözleşmesinin oluşturulması ve uygulanacak hukukun inşaat projesine nasıl etki ettiğine ilişkin sorunlara değinilecektir. Ardından, uluslararası inşaat sözleşmeleri alanındaki standart sözleşmeler ve bunlardan en sık uygulananı, FIDIC Standart Sözleşmesi, incelenecektir.

Programın ikinci bölümü uluslararası inşaat sözleşmelerinde kabul edilen uyuşmazlık çözüm metotlarına ilişkin bir fikir vermeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde, FIDIC´te düzenlenen uyuşmazlık çözüm yolu inceleme konusu edileceği gibi, ICC Tahkim yargılaması da ele alınacaktır. Böylelikle, üçüncü bölümde üzerinde durulacak tekil uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin de bir altyapı sağlanmış olacaktır.

Programın üçüncü ve en kapsamlı kısmı uluslararası inşaat projelerinden seçili ve en sık karşımıza çıkan uyuşmazlıklara odaklanmaktadır. Ele alınan her uyuşmazlık türü için, çeşitli alt başlıklar oluşturulacak, uygulamadaki temel sorunlar incelenecek ve bunların FIDIC Standart Sözleşmeleri´nde nasıl düzenlendiği açıklanacaktır. Ardından, yine her bir uyuşmazlığın, tahkimde genellikle nasıl çözüldüğü üzerinde durulacaktır. Seçili uyuşmazlık konuları özellikle, ifa zamanı ve gecikme, bedel, ödeme ve değişiklik talepleri, ayıp ve sözleşmenin sona erdirilmesidir.

Programın son gününde ise, derste öğrenilenlerin doğrudan uygulanabileceği ve öğrencilerin aktif katılımının arandığı bir farazi dava duruşması gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, üç gruba ayrılacak ve iki grup tarafların avukatları olarak savunma görevini üstlenirken, üçüncü grup hakem heyeti olarak görev alacaktır. Böylelikle, katılımcıların ders çıktılarını doğrudan değerlendirmesi mümkün olacağı gibi programı gerçek bir tecrübe edinerek tamamlamaları sağlanacaktır.