İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları – I

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları - Türk Şirketleri İçin Fırsatlar ve Zorluklar

Tarih: 21 Şubat 2015
Saat: 09.30-18.00
Yer: Ceylan Intercontinental Otel
Organizasyon Komitesi: Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi); Elliott Geisinger (Schellenberg Wittmer (Cenevre), Swiss Arbitration Association Başkanı)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir gün süren, “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları – Türk Şirketleri için Fırsatlar ve Zorluklar” konulu bir konferans düzenlemiştir. Bilindiği gibi, Türk inşaat şirketleri, dünyada lider konuma gelmek gayreti içindedirler. Engineering News-Record’un 2014 yılı listesine göre, dünyanın en iyi 250 uluslararası inşaat şirketi arasında 42 Türk şirketi yer almaktadır. Ancak doğası gereği bu tür büyük ölçekli uluslararası inşaat projeleri, diğer ticari sözleşmelerden farklı bir takım özellikler taşıyan uluslararası sözleşmelerin kurulmasını gerektirmektedir. Bu alanda yaygınlaşan standart sözleşmeler inşaat endüstrisinde gelişmiş olan iyi uygulama örneklerini yansıtmakta ve bu açıdan özel bir önem taşımaktadır. Diğer yandan inşaat endüstrisi, inşaat projelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde özel yöntemleri tercih etmekte ve burada da bir uzmanlaşmaya gidilmektedir.

Tam gün süren bu konferans, inşaat şirketlerini, uzman avukatları ve akademiyi bir araya getirerek uluslararası inşaat projelerinin seçilmiş hukuki sorunlarına farklı açılardan bakarak ışık tutmuştur. Konferans, Türk şirketlerinin bir yandan sözleşmenin müzakeresi ve kaleme alınması safhasında diğer yandan kurulmuş sözleşmenin yönetimi ve olası taleplerin ileri sürülmesi safhalarında nasıl daha başarılı sonuçlar alabileceği konularına odaklanmıştır. Ayrı bir oturumda ise uluslararası inşaat sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların etkin çözüm yolları ve bu noktada tahkim kurumları ile uyuşmazlık çözüm kurullarının rolü ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü ile Schellenberg Wittmer. tarafından finanse edilmiştir.

Konuşmacılar