İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları – II

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt – Değişmeyen Bir Soruna Yeni Yaklaşımlar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Schellenberg Wittmer. ile ortak yürüttüğü İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları serisinin ikincisini 21 Nisan 2017´de düzenlemiştir. “Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt – Değişmeyen Bir Soruna Yeni Yaklaşımlar” başlığını taşıyan konferansta, İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları projemizin felsefesine uygun olarak akademinin değerli katkısı ve yönlendirmesi ışığında, inşaat uygulamacılarının, yine uygulamacılarla çeşitli sorunları derinlemesine tartışması için bir zemin sağlanmıştır.

Uluslararası inşaatların günümüzde sürekli artan hacimleri ve teknik karmaşıklığı düşünüldüğünde gecikme yaşanmaması adeta istisna olmuş durumdadır. Bazen kısa bazen uzun süren bu gecikmelerin genelde projenin toplam maliyeti üzerinde önemli bir etkisi olmaktadır. Dolayısıyla inşaat sektörünün en fazla tartışılan konularından birisini kuşkusuz temerrüt oluşturmaktadır. Tam gün süren bu konferans kapsamında yüklenici ve iş sahibi şirketler, bu alanda uzmanlaşmış avukatlar ve üniversite mensupları bir araya gelerek inşaat sözleşmesinde temerrüt konusuna yeni bir ışık tutmuş ve uygulamaya yönelik tavsiyeler vermiştir.

Prof. Dr. Yeşim M. Atamer´in başkanlık yaptığı ilk oturumunda, Blackrock Expert Services, Londra´dan David Falkenstern, “Proje Sırasında Karşılaşılabilecek Gecikmeye Dayalı Uyuşmazlıkların Yönetilmesi-Örnek Uygulamalar”, ENERJİSA´dan Av. Didem Mutlu ve Kürşat Kocakahyaoğlu, “İş Sahipleri İçin Dahili Zaman Yönetimi ve Erken Uyarı Sistemi” başlıklı konuşmalarında inşaat endüstrisinin bakış açısıyla doğru zaman yönetimi araçları hakkında bilgi verirken; Schellenberg Wittmer´den Elliot Geisinger´in başkanı olduğu ikinci oturumda ise HKA, Londra´dan Geoff Bewsey, “Gecikme Analizi Uzmanının Bakış Açısı” ve Clayton Utz, Sidney´den konferansa online erişim sağlayan Prof. Doug Jones, “Hakemin Bakış Açısı” başlığını taşıyan konuşmalarıyla temerrüdün sebeplerini ve etkilerini tartışmış, hakem kurullarını ikna eden veya etmeyen deliller konusunda ayrıntılı bilgi vermiştir.

Günün ikinci yarısında Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ISTAC Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı´nın oturum başkanı olduğu üçüncü oturumda öncelikle Freshfields, Dubai´den Kim Rosenberg, “Karşılıklı Temerrüt – Mukayeseli Bir Analiz”, İstanbul Bilgi Üniversitesi´nden Prof. Dr. Yeşim M. Atamer, “Götürü Tazminat ve Cezai Şart-Mukayeseli bir Analiz” ve Advokatfirman Runeland AB, Stockholm´den katılan FIDIC İcra Kurulu Üyesi Aisha Nadar, “FIDIC Sözleşmeleri Özelinde Karşılıklı Temerrüt, Götürü Tazminat ve Cezai Şart” konulu konuşmalarında temerrüdün hukuksal sonuçları üzerinde durmuş ve bu alanda farklı hukuk sistemlerinin yaklaşımlarını açıklamıştır.

Son olarak, Yeditepe Üniversitesi´nden Prof. Dr. Nuray Ekşi´nin oturum başkanlığını yaptığı dördüncü oturumda temerrüde bağlı ihtilafları önlemenin veya çıkmış ihtilafları daha iyi yönetmenin yolları ele alınmıştır. Bu oturumda, TAV Havalimanları Holding´ten Gökhan Gelişen, “Temerrüde Bağlı İhtilafların Önlenmesi ve Yönetimi – Sektörün Bakış Açısı”, Çetinel Hukuk Bürosu´ndan DRBF Ülke Temsilcisi Av. Yasemin Çetinel,“Uyuşmazlık Çözüm Kurullarının Temerrüt Halinde İhtilafların Erken Yönetimi ve Çözümü Konusunda Rolü” ve Schellenberg Wittmer´den Dr. Christopher Boog, “Temerrüt Konusunu Tahkimde Ele Almanın Daha İyi Bir Yolu Var mıdır?” konularında konuşmuştur.

Her oturum sonunda yer alan soru-cevap kısmında, katılımcılar ve konuşmacılar fikir alışverişinde bulunma ve uygulamadan örnekleri tartışma imkânı bulmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Schellenberg Wittmer, bu konferansın tanıtımına sağladıkları katkıdan dolayı DRBF, İNTES, ISTAC, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği´ne teşekkür eder.

Konuşmacılar

Ceyda Akbal

TAV Havalimanları Holding

Ziya Akıncı

Galatasaray Üniversitesi
ISTAC

Yeşim M. Atamer

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Geoff Bewsey

HKA, Londra

Christopher Boog

Schellenberg Wittmer,
Zürih/Singapur

Yasemin Çetinel

Çetinel Hukuk Bürosu
DRBF

Nuray Ekşi

Yeditepe Üniversitesi

David Falkenstern

Blackrock Expert Services, Londra

Elliott Geisinger

Schellenberg Wittmer, Cenevre

Gökhan Gelişen

TAV Havalimanları Holding

Doug Jones

Clayton Utz, Sidney

Kürşat Kocakahyaoğlu

ENERJİSA

Didem Mutlu

ENERJİSA

Aisha Nadar

Advokatfirman Runeland AB,
Stockholm
FIDIC, İcra Kurulu Üyesi

Kim Rosenberg

Freshfields, Dubai