Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt - Değişmeyen Bir Soruna Yeni Yaklaşımlar

Yeşim M. Atamer, Ece Baş Süzel and Elliott Geisinger (Eds), Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt – Değişmeyen Bir Soruna Yeni Yaklaşımlar, İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları Serisi – II, XII Levha Yayınları, 2018, XXXIV + 326 s.

Sunuş

21 Şubat 2015 tarihinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Schellenberg Wittmer Ltd. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları başlıklı bir konferans düzenlemiştir. Bu konferans, iki kurum arasında uzun süreli ve verimli bir iş birliğinin ilk adımını oluşturmuş ve konferans sonrasında alınan olumlu geri dönüşler neticesinde, İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları projesi hayata geçirilmiştir (https://insaat-hukuku.bilgi.edu.tr/tr/). Serimizin ikinci konferansı 21 Nisan 2017´de düzenlenmiştir. Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt – Değişmeyen Bir Soruna Yeni Yaklaşımlar başlığını taşıyan bu toplantıda, projemizin felsefesine uygun olarak akademinin değerli katkısı ve yönlendirmesi ışığında, inşaat uygulamacılarının, yine uygulamacılarla çeşitli sorunları derinlemesine tartışması için bir zemin sağlanmıştır.

Uluslararası inşaatların günümüzde sürekli artan hacimleri ve teknik karmaşıklığı düşünüldüğünde gecikme yaşanmaması adeta istisna olmuş durumdadır. Bazen kısa bazen uzun süren bu gecikmelerin genelde projenin toplam maliyeti üzerinde önemli bir etkisi olmaktadır. Dolayısıyla inşaat sektörünün en fazla tartışılan konularından birisini kuşkusuz temerrüt oluşturmaktadır. Tam gün süren bu konferans kapsamında yüklenici ve iş sahibi şirketler, bu alanda uzmanlaşmış avukatlar ve üniversite mensupları bir araya gelerek inşaat sözleşmesinde temerrüt konusuna yeni bir ışık tutmuş ve uygulamaya yönelik tavsiyeler geliştirmiştir. Okuyucunun elinde tuttuğu bu kitap, konferanstaki konuşmacılar tarafından hazırlanmış sunuş ve makalelerin bir derlemesidir.

Kitabın ilk bölümünde inşaat endüstrisinin bakış açısıyla doğru zaman yönetimi araçları hakkında bilgi verilmektedir. Blackrock Expert Services, Londra´dan David Falkenstern ve İlke Şahin, inşaat süresince ortaya çıkan gecikmeye ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde kullanılan iyi uygulama örneklerini, ENERJİSA´dan Didem Mutlu ve Kürşat Kocakahyaoğlu ise iş sahipleri için dahili zaman yönetimi ve erken uyarı sistemlerini incelemiştir. Kitabın ikinci bölümü, hakem kurullarını ikna edebilecek delillerin hangileri olduğu konusuna odaklanmaktadır. Bu bölümde HKA, Londra´dan Geoff Bewsey, gecikme analizi uzmanının bakış açısıyla gecikmenin ölçülmesi ve sebeplerinin tespit edilmesi konusundaki yöntemleri ele almıştır.

Kitabın üçüncü bölümünde, temerrüde ilişkin birtakım sorunlu sözleşme klozları ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır. Freshfields, Dubai´den Kim Rosenberg, okuyucuya karşılıklı temerrüde ilişkin mukayeseli bir çalışma sunarken, Prof. Dr. Yeşim M. Atamer götürü tazminat ve ceza koşulu klozlarının mukayeseli hukukta ve Türk hukukundaki yerini incelemektedir. Advokatfirman Runeland AB, Stockholm´den katılan, FIDIC İcra Kurulu Üyesi Aisha Nadar ise karşılıklı temerrüt, götürü tazminat ve ceza koşulu klozlarını FIDIC Sözleşmeleri özelinde tartışmaktadır.

Kitabın dördüncü ve son bölümünde ise, temerrüde bağlı ihtilafları önlemenin veya çıkmış ihtilafları daha iyi yönetmenin yolları üzerinde durulmuştur. TAV Havalimanları Holding´ten Gökhan Gelişen temerrüde bağlı ihtilafların önlenmesi ve yönetimini sektörden birinin bakış açısıyla ele almış, ardından, Çetinel Hukuk Bürosu´ndan DRBF Ülke Temsilcisi Av. Yasemin Çetinel, uyuşmazlık çözüm kurullarının temerrüt halinde uyuşmazlıkların erken yönetimi ve çözümü konusundaki rolünü incelemiştir. Son olarak Schellenberg Wittmer´den Dr. Christopher Boog temerrüt konusunu tahkimde ele almanın daha etkin bir yolu olup olmadığı sorusunu yanıtlamaya çalışmıştır.

İnşaat hukuku uygulamacılarının ve profesyonellerinin sunuş ve makalelerinin bir derlemesi olan bu kitabın okuyucularımıza faydalı olmasını umuyoruz. Bu vesileyle, İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları´nın ikincisinin düzenlenmesini ve bu kitabın yayınını mümkün kılan bazı kurumlara ve kişilere minnettarlığımızı belirtmek isteriz. Öncelikle Konferans´a ve bu kitaba katkıda bulunan tüm konuşmacılara teşekkür ederiz. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB), Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (INTES), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMM) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Derneği´ne (DRBF) konferansın daha geniş kitlelere yayılması konusundaki yardımları dolayısıyla teşekkür ederiz. Konferansın düzenlenmesi ve kitabın basımında yardımlarını esirgemeyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlileri Yasemin Kabaklıoğlu Arslanyürek, Gözde Hatipoğlu, Gökçe Kurtulan ve Zeynep Damla Taşkın´a ve Delano Turizm´den Koray Özkan´a müteşekkiriz. Zeynep Damla Taşkın ayrıca bu kitabın tashihi konusunda titiz bir çalışma göstermiştir. Kitabın oluşumundaki bu katkısı nedeniyle kendisine ve On İki Levha Yayıncılık´tan Erol Öz ile Sevil Öcalan´a bitmek bilmeyen değişiklik taleplerimize katlandıkları için ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

Yeşim M. Atamer | Ece Baş Süzel | Elliott Geisinger
İstanbul/Cenevre, Şubat 2018